Mida me teeme

Live Nature OÜ on Eesti investeerimisettevõte, mis investeerib omavahendeid Eesti ettevõtlusesse ja kinnisvarasse. Meie põhitegevuseks on mobiilside mastide aluse maa ost. Hetkel kuulub meile 60 kinnistut üle Eesti, millel on kas hoonestusõiguse, isikliku kasutusõiguse või rendilepingu alusel mobiilimast. Lisaks investeerime ka:

  • põllumaadesse koos usaldusväärsete rendipartneritega (seni üle 200 ha)
  • muudesse kinnisvaraobjektidesse, mis genereerivad stabiilset rahavoogu (oleme ostnud näiteks tanklate ja raudteede aluseid kinnistuid)
  • väärtpaberitesse

Me ei ole sõltuvad võõrvahenditest.

Kui teil on ettepanekuid või küsimusi, palun võtke meiega julgelt ühendust.